Hebt u vragen aan  PRO WEIDLAND Deutsche Weidecharta? Wellicht vindt u hier reeds het passende antwoord. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, aarzel dan a.u.b. niet om contact met ons op te nemen. Transparantie en een open communicatie is voor ons als PRO WEIDELAND Deutsche Weidecharta, bijzonder belangrijk.

Welke doelstelling heeft PRO WEIDELAND Deutsche Weidecharta?

 • Doel 1: De productiemethoden op het gebied van de melkproductie dienen divers te blijven 
 • Doel 2: De positieve eigenschappen van het grazen voor het milieu, de diergezondheid en het dierenwelzijn dienen te worden gehandhaafd en bevorderd   
 • Doel 3: De communicatie tussen de producenten en consumenten moet transparant en eerlijk zijn 
 • Doel 4: De branche van de melkveehouderij mag niet onderling tegen elkaar worden uitgespeeld 
 • Doel 5: De rentabiliteit van het houden van melkvee op de wei dient gegarandeerd te blijven
 • Doel 6: Met het houden van vee op de wei de positieve waarneming van de melkveehouderij bevorderen en behouden
 • Pro Weideland Charta

Sinds wanneer bestaat PRO WEIDELAND Deutsche Weidecharta?

 • De Weidecharta wird in het najaar van 2015 in een feestelijk kader in Aurich, midden in het Oost-Friese landschap, door alle deelnemers ondertekend. Op 31-05-2016 werden de randvoorwaarden en criteria vastgesteld.
 • Het moment waarop de koeien op de boerderij van Dirk Hanken in Elsfleth de wei op gaan, vormt het begin van de vermarkting van PRO WEIDELAND – melk op 23-04-2017.

Wie staat er achter de Weidecharta ?

 • 27 organisaties (zie charta-gemeenschap) uit de landbouw, het  bedrijfsleven, milieu-, natuur-, consumenenten- en dierenbescherming maken tot dusver reeds deel uit van de Duitse Weidecharta. Er zullen nog meer organisaties volgen.

Hoe wordt de duur van het graslandgebruik vastgelegd resp. gedocumenteerd?

 • De weideduur wordt in een weidekalender gedocumenteerd. We weidekalender moet actueel bijgehouden zijn (bij standaardcontrole met aanmelding ten hoogste een dag achterstand).

Hoe vaak vinden er PRO WEIDELAND – controles plaats?

 • Een PRO WEIDELAND – controle wordt door de bevoegde zuivelfabriek (jaarlijks) en daarnaast door extern gecertificeerde controleurs (om de 3 jaar + evt. extra controles) uitgevoerd. Verder behoudt het Grünlandzentrum zich het recht voor om de controles door de externe controleurs te begeleiden.

Hoe functioneert een PRO WEIDELAND – controle?

 • De controle van PRO WEIDELAND – melkveebedrijven vindt regelmatig plaats door geaccrediteerde bedrijven met gecertificeerde auditeurs. Deze krijgen een lijst met criteria aan de hand waarvan de controle wordt uitgevoerd. De lijst met criteria bevat verschillende keuringssectoren die hieronder worden vermeld: 
  • Keuringssector 1: Criteria voor het begrazen en de weideperiode
  • Keuringssector 2: Criteria voor de sector voedervoorziening van de wei
  • Keuringssector 3: Criteria voor het aspect bescherming van de natuurhulpbronnen
  • Keuringssector 4: Criteria voor de aspecten dierenwelzijn, dierenbescherming, dierengezondheid
  • Keuringssector 5: Criteria voor gen-techniekvrije voedering
 • Door de gerichte ondervraging van de landbouwers, een controle van de relevante bedrijfsdocumenten evenals een controle ter plaatse ten aanzien van de omstandigheden op de boerderij en de weidepercelen wordt gecontroleerd, of er aan de criteria voor de PRO WEIDELAND – melk wordt voldaan.

Wanneer worden de weilanden begraasd?

 • In het kader van dit programma wordt de weideperiode van 15 april t/m 15 oktober van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Is het houden van melkkoeien op de grupstal op PRO WEIDELAND – bedrijven toegestaan?

 • Het vastbinden van de koeien is slechts dan toegestaan wanneer de weideduur wordt verlengd tot 180 dagen à 6 uur en er een uitloop gedurende stalseizoen van ten minste één uur op 90 dagen wordt gegarandeerd.

Was is GGO?

 • GGO zijn gen-technisch gemodificeerde organismen, waarbij het genetisch materiaal met behulp van moleculair biologische methoden op een manier veranderd is, zoals deze op natuurlijke wijze door kruising of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is (GenTG, richtlijn 2001/18/EG). De gen-techniek beschikt over verschillende methoden om vreemd DNA in een organisme in te brengen en op die manier een GGO met nieuwe eigenschappen, ook transgen organisme genoemd, tot stand te brengen (bron: Bundesamt für Naturschutz: https://www.bfn.de/0301_defgvo.html)
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok