• Het PRO WEIDELAND label is een productaanduiding voor melkproducten, waarvan de vervaardiging aan bijzondere criteria onderhevig is.
  • In het bijzonder het beweiden als natuur-verbonden exploitatievorm, met zijn positieve invloed op milieubescherming, dierenwelzijn en biodiversiteit, wordt door het label bevorderd.
  • Met het label dient een uniforme en transparante aanduiding van grasmelkproducten te worden gegarandeerd. Aan de hand van gedefinieerde criteria voor de productie en verwerking van melk wordt ervoor gezorgd dat iedere landbouwer en iedere zuivelfabriek aan deze richtlijn voldoet.
  • Het doel is om de veehouderij op grasland economisch aantrekkelijk te houden, doordat de bedrijven die de koeien op de wei houden de extra kosten voor het gebruik op grasland vergoed krijgen. De consument waardeert de toegevoegde waarde van deze vorm van veehouderij door bereid te zijn een hogere prijs voor deze producten te betalen.
  • Voor het vastleggen van de productiecriteria is een verband van 20 organisaties verantwoordelijk uit de sectoren landbouw, politiek, melkveehouderij, milieu-, natuur-, consumenten- en dierenbescherming. Dit verband vormt de chartagemeenschap en zet zich samen in om de in de charta gedefinieerde doelen te bereiken.
  • Het label wordt door PRO WEIDELAND - Deutsche Weidecharta GmbH beheerd en toegekend.
  • Dit document geeft een overzicht van de Methode voor de vervaardiging en vermarkting van grasproducten onder het label “PRO WEIDELAND – Standaard”.
  • aktivitaetenprogramm screenshot nl

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok